Triết lý về trách nhiệm xã hội

Triết lý của Viettel là “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, bởi vậy, mọi quyết định của Viettel đều dựa trên góc nhìn bổn phận và trách nhiệm với xã hội. Trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ thể hiện quy mô và tầm vóc của doanh nghiệp.

Xem Báo cáo hoạt động Trách nhiệm xã hội 2022 tại ĐÂY.

Viettel quy tụ những tài năng hàng đầu trong mọi lĩnh vực bằng cách tôn vinh những giá trị khác biệt và bản sắc riêng của từng cá nhân.

Viettel xây dựng văn hóa doanh nghiệp của sự đa dạng và hòa hợp, trên tinh thần công nhận, khuyến khích và thúc đẩy tư duy khác biệt để phát triển nhân tài.

Mỗi khách hàng là một con người – một cá thể riêng biệt. Bởi vậy, Viettel tôn trọng, quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ mỗi khách hàng theo một cách riêng biệt. Dữ liệu, quyền riêng tư của khách hàng và người tiêu dùng được Viettel tôn trọng, bảo mật tối đa.

Viettel tạo lập mối quan hệ bền vững, uy tín, hiệu quả trong hợp tác sản xuất, kinh doanh trên tinh thần tôn trọng quyền sở hữu.

Song song với đó, Viettel thực hiện công bằng và ứng xử đạo đức trong mối quan hệ giữa các tổ chức, giữa tổ chức với các đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, tuân thủ luật cạnh tranh và cạnh tranh bình đẳng.

Bên cạnh việc duy trì một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững, Viettel ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động cốt lõi của tổ chức.

Các hoạt động mà Viettel hướng đến nhằm phát triển cộng đồng bền vững tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, hướng đến trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, và các chương trình chuyển đổi số quốc gia…

Viettel thực hiện các sáng kiến bảo vệ môi trường hướng đến việc sử dụng tài nguyên bền vững, khôi phục môi trường sống…

Đối với người lao động

Xem thêm

Đối với người lao động

Viettel quy tụ những tài năng hàng đầu trong mọi lĩnh vực bằng cách tôn vinh những giá trị khác biệt và bản sắc riêng của từng cá nhân.

Viettel xây dựng văn hóa doanh nghiệp của sự đa dạng và hòa hợp, trên tinh thần công nhận, khuyến khích và thúc đẩy tư duy khác biệt để phát triển nhân tài.

Đối với Khách hàng

Xem thêm

Đối với Khách hàng

Mỗi khách hàng là một con người – một cá thể riêng biệt. Bởi vậy, Viettel tôn trọng, quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ mỗi khách hàng theo một cách riêng biệt. Dữ liệu, quyền riêng tư của khách hàng và người tiêu dùng được Viettel tôn trọng, bảo mật tối đa.

Đối với Đối tác

Xem thêm

Đối với Đối tác

Viettel tạo lập mối quan hệ bền vững, uy tín, hiệu quả trong hợp tác sản xuất, kinh doanh trên tinh thần tôn trọng quyền sở hữu.

Song song với đó, Viettel thực hiện công bằng và ứng xử đạo đức trong mối quan hệ giữa các tổ chức, giữa tổ chức với các đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, tuân thủ luật cạnh tranh và cạnh tranh bình đẳng.

Đối với Cộng đồng

Xem thêm

Đối với Cộng đồng

Bên cạnh việc duy trì một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững, Viettel ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động cốt lõi của tổ chức.

Các hoạt động mà Viettel hướng đến nhằm phát triển cộng đồng bền vững tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, hướng đến trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, và các chương trình chuyển đổi số quốc gia…

Đối với môi trường

Xem thêm

Đối với môi trường

Viettel thực hiện các sáng kiến bảo vệ môi trường hướng đến việc sử dụng tài nguyên bền vững, khôi phục môi trường sống…

Cam kết về trách nhiệm tập đoàn

Viettel cam kết tái đầu tư lại cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo. Trong kỷ nguyên 4.0, trách nhiệm xã hội của Viettel là việc sát cánh cùng nhiều đơn vị, tổ chức tạo ra cơ hội phát triển công nghệ đột phá, chung sức vì một Việt Nam hùng cường.

Các dự án tiêu biểu

1
"Trái tim cho em" - Chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo
Trái tim cho em là chương trình từ thiện nhân đạo do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm Lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện từ năm 2008.
2
"Vì em hiếu học" - Khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn
Tính riêng năm 2022, chương trình Vì em hiếu học đã trao tặng 20.000 suất học bổng với giá trị lên tới 40 tỷ VNĐ.
3
"Con Bò" - Bò giống giúp người nghèo biên giới
Bò giống giúp người nghèo biên giới – hay còn gọi đơn giản là chương trình Con Bò – là chương trình xã hội mà Viettel sẽ trích 1 triệu đồng doanh thu khi mỗi khách hàng dùng sản phẩm trả sau của Viettel để mua bò tặng đồng bào nghèo biên giới.
4
“Kết nối mạng giáo dục” - Miễn phí đường truyền Internet băng rộng
“Kết nối mạng giáo dục”- hay tên gọi gần gũi hơn là “Internet trường học” là một chương trình xã hội được Viettel triển khai từ năm 2008 và hiện tại đang bước vào giai đoạn hai, tầm nhìn 2020.
5
"Chương trình 30A" - Hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững
Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo (tên gọi đầy đủ là Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững) là một chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ nhằm tạo ra sự chuyển biến nhanh về đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số để đến năm 2020 có thể ngang bằng với các huyện khác trong khu vực.

Tin liên quan