Viễn thông trong nước: Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Việt Nam

Sau hơn 30 năm, Viettel tiếp tục khẳng định là Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Việt Nam khi mạng viễn thông 4G phủ sóng 97% dân số (tính đến năm 2020), vươn tới những địa điểm vùng sâu, vùng xa, các vùng khó khăn, hải đảo….

Dịch vụ viễn thông di động:
66.000.000
Khách hàng (54% thị phần)
Dịch vụ internet cáp quang:
5.700.000
Khách hàng (41% thị phần)

2021-07-23_141127.png

SẢN PHẨM

  • Dịch vụ di động
  • Internet/ Truyền hình
  • Viettel ++
  • Điện thoại - Thiết bị
  • Ứng dụng số
Thư viện
THỜI GIAN TỪ
ĐẾN
CHỦ ĐỀ
Định dạng
Thư viện

Bộ lọc

công ty thành viên