Viễn thông quốc tế: Thương hiệu viễn thông có tốc độ tăng trưởng lớn nhất toàn cầu

Mạng lưới phủ sóng Châu Á - Châu Phi - Châu Mỹ Latinh

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

10 THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI
245 TRIỆU KHÁCH HÀNG
3 CHÂU LỤC: CHÂU Á, CHÂU PHI, CHÂU MỸ LATINH
XẾP HẠNG
#28

Công ty viễn thông có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
25-33%
TỔNG DOANH THU HÀNG NĂM
~1.8

Tỷ USD

ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ DOANH NGHIỆP CÓ GIẢI PHÁP PHỔ CẬP VIỄN THÔNG TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN

Thư viện
THỜI GIAN TỪ
ĐẾN
CHỦ ĐỀ
Định dạng
Thư viện

Bộ lọc

công ty thành viên