International telecommunications: The most high-growth telecommunications brand in the world

Unitel

UNITEL - TẠI LÀO

Uni means United, unity is an important value to Lao People. Therefore, Unitel wants to become a telecommunications network connecting and bringing a better life to Lao people.

NATIONAL SCALE

  • Nhân sự: > 1.400 lao động chính thức
  • Diện tích: > 236 nghìn km²
  • Dân số: > 6.3 triệu người

MARKET SHARE:

# 1 về thị phần di động đạt 57,5% thị phần.

# 1 về hạ tầng mạng lưới với 7.100 trạm phát sóng (BTS 2G, 3G, 4G), 38.000 km cáp quang, đạt 95% vùng phủ sóng toàn Lào.

SERVICES

  • Telecommunications: Mobile, Broadband Internet, Leased Line service
  • Digital services: U-Money e-wallet, eSIM, Digital content (mobile convenience services), Digital solutions for businesses (Brand name SMS; Business hotline...), E-Government solutions , Digital solutions for Education, Health, Public Administration (Civil registration Management System; Core banking; Online examination..)

AWARDS

2012: Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tốt nhất thế giới tại các thị trường đang phát triển – WCA.

2012: 1 trong 5 nhà khai thác viễn thông xuất sắc nhất của khu vực Châu Á – WCA.

2015: Thương hiệu viễn thông hoạt động hiệu quả nhất ASEAN – Brand Finance.

2020: Đổi mới trong Sản phẩm - Dịch vụ tiêu dùng - Asia Pacific Stevie Awards.

2020: Đổi mới và phát triển Dịch vụ chính phủ Điện tử – Asia Pacific Stevie Awards.

2020: Sản phẩm/dịch vụ CNTT tốt nhất cho ngành Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm - IT World Awards.

2020: Sản phẩm và dịch vụ CNTT tốt nhất dành cho Chính phủ” – IT World Awards.

2021: Doanh nghiệp Công nghệ Sáng tạo của năm - Stevie Awards.

Library
TIME FROM
TO
TOPIC
Format
Library

Filter

công ty thành viên