International telecommunications: The most high-growth telecommunications brand in the world

Natcom

NATCOM - TẠI HAITI

Natcom means "National" and "Communication", which is the national telecommunications company. This is a network of Haitian people and committed to serving the Haitian people with the best products and services that bring unification.

NATIONAL SCALE

  • Nhân sự: > 1.200 lao động chính thức
  • Diện tích: ~ 28 nghìn km²
  • Dân số: > 10 triệu người

MARKET SHARE:

# 2 về thị phần di động với 41,3% thị phần

# 1 về hạ tầng mạng lưới: 1.900 trạm phát sóng (2G, 3G, 4G), 4.500 km cáp quang, đạt 90% hạ tầng cáp quang cả nước, đưa Haiti thành nước dẫn đầu về hạ tầng cáp quang trong nhóm nước Caribe.

SERVICES

  • Telecommunications: Mobile, Broadband Internet, Leased Line service
  • Digital services: Natcash e-wallet, Digital content, Digital solutions for businesses (Data storage center; Virtual server...), E-Government solution (N-Office smart electronic office; Online conference…)

AWARDS:

2015: Chương trình xã hội của năm - Stevie Awards

2020: Sản phẩm viễn thông tốt nhất năm - Stevie Awards

Library
TIME FROM
TO
TOPIC
Format
Library

Filter

công ty thành viên